DOM POMOCY SPOŁECZNEJDLA OSÓB STARSZYCH

Chór KLASTER Z ZABRZA w naszym Domu Pomocy Społecznej

dodano: 2022-10-24

Chór KLASTER

15 października w ramach XVII Międzynarodowego Festiwalu Chórów GAUDE CANTEM mieliśmy zaszczyt gościć chór KLASTER, który przyjechał do nas z Zabrza. Chór ten liczył 30 osób na czele z dyrygentem- Panem Łukaszem Łoboda. Bardzo przyjemnie było nam słuchać liczne utwory rozrywkowe, a także muzykę sakralną wszystkich epok oraz opracowania ludowe.. Było bardzo zabawnie, a czas wolny spędziliśmy w cudownej atmosferze.

foto:  Chór KLASTER Z ZABRZA w naszym Domu Pomocy Społecznej