DOM POMOCY SPOŁECZNEJDLA OSÓB STARSZYCH

Z dniem 1 stycznia 2023 roku następuje zmiana rachunków bankowych naszej jednostki.

Nowe rachunki znajdować się będą w PKO Bank Polski.

Lista naszych nowych rachunków:

1. Nr rachunku dochodów:   64 1020 2313 0000 3602 1092 1809

2. Nr rachunku wydatków:   69 1020 2313 0000 3402 1092 1817

3. Nr rachunku płacowego: 72 1020 2313 0000 3102 1092 2104

4. Nr rachunku depozyty:    74 1020 2313 0000 3202 1092 1825