DOM POMOCY SPOŁECZNEJDLA OSÓB STARSZYCH

Uroczystość 101 rocznicy urodzin pani Marianny Graca

powrót do listy