Niniejsza strona wykorzystuje tzw. ciasteczka (cookies), które są zapisywane na Twoim urządzeniu przez przeglądarkę internetową. Więcej o przechowywaniu plików cookies.

Wykorzystywane w celu zapewnienia prawidłowego działania serwisu internetowego.
DOM POMOCY SPOŁECZNEJDLA OSÓB STARSZYCH

 

„Jest Bielsko – Biała, miasto jak niecka
I jest tam również ulica Żywiecka,
Domów tam więcej niż kilkanaście,
Jest też posesja numer 15
Jak kto nie wierzy, niech ją odwiedzi,
Ładnie też o niej mówią sąsiedzi (...)” (Jerzy Szulakowski)

 

Tak właśnie wyraził się kiedyś o Domu Pomocy Społecznej przy ulicy Żywieckiej 15 w Bielsku-Białej jeden z jego mieszkańców w swoim wierszu, który stał się swego rodzaju hymnem tego Domu.

  Dom, w którym zamieszkuje 57 mieszkańców kierowany jest przez Panią Dyrektor Krystynę Wolską. Jest przeznaczony dla osób w wieku starszym. Prowadzi działalność opiekuńczą, socjalną, kulturalno – oświatową, terapeutyczną i rehabilitacyjną. Przez całą dobę nad zdrowiem i bezpieczeństwem podopiecznych czuwa wysoko kwalifikowana kadra, tworząca Zespół Terapeutyczno – Opiekuńczy. Dom Pomocy Społecznej działa w oparciu o Ustawę o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004r., z późniejszymi zmianami, i Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie domów pomocy społecznej.

  Dom Pomocy Społecznej dla Osób Starszych w Bielsku- Białej przy ulicy Żywieckiej 15 jest zlokalizowany w dzielnicy Śródmiejskiej, co zapewnia swobodną komunikację z centrum miasta.

  Jest użytkowany na 3-ech kondygnacjach, gdzie znajdują się pokoje mieszkalne. Część drugiego piętra została przeznaczona na biura dla pracowników administracji. Natomiast w piwnicach znajduje się zaplecze żywieniowe oraz magazynowo – gospodarcze.

  Podstawowym celem działania placówki jest zapewnienie 57 mieszkańcom całodobowej opieki oraz zaspokojenie ich niezbędnych potrzeb: bytowych, zdrowotnych, społecznych, kulturalnych i religijnych, na poziomie obowiązującego standardu. Zakres i poziom usług świadczonych przez Dom, a także indywidualne podejście do każdego z mieszkańców zapewnia im poczucie godności, wolności, prywatności i bezpieczeństwa. W całym Domu panuje miła i ciepła atmosfera.

  Dom dysponuje pokojami dwu i trzy osobowymi, które wyposażone są w podstawowe sprzęty takie jak: łóżko, szafa, szafka przyłóżkowa, stolik i krzesła. W większości pokoi znajduje się łazienka dostosowana do potrzeb mieszkańców. Budynek dostosowany jest do potrzeb osób niepełnosprawnych, brak w nim barier architektonicznych, zainstalowano windę.

  Zapewniamy naszym mieszkańcom trzy posiłki dziennie: śniadanie, obiad i kolację, z uwzględnieniem indywidualnych diet. Osoby mało sprawne mogą spożywać posiłki w pokojach, gdzie zapewnioną mają pomoc personelu.

  Wolny czas mieszkańcy mogą spędzać w ogrodzie, w kawiarni lub na świetlicach. W pracowniach terapii zajęciowej dla mieszkańców organizowane są różnego rodzaju zajęcia terapeutyczne, m. in.: muzykoterapia, videoterapia, malarstwo, rehabilitacja, masaże, itp. Ponadto wszyscy chętni mogą uczestniczyć w gimnastyce. Organizowane są również wycieczki krajoznawcze, wyjścia do kina, teatru, na koncerty, a także wizyty w zaprzyjaźnionych DPS-ach. Dodatkową atrakcją naszego Domu jest pracownia ceramiczna, w której nasi mieszkańcy mogą miło spędzić czas i ćwiczyć się manualnie oraz nowootwarta pracownia internetowa, z której można korzystać przez całą dobę, odkrywając wirtualny świat.

  Potrzeby religijne mieszkańcy mogą zaspakajać uczęszczając do kościoła znajdującego się w sąsiedztwie Domu. Ponadto raz w miesiącu oraz przy okazji większych świąt kościelnych jest odprawiana msza św. na terenie placówki, a mieszkańcy mogą korzystać z sakramentów świętych.

  Każdy mieszkaniec objęty jest opieką lekarza rodzinnego, który przyjmuje raz w tygodniu na terenie Domu. Pozostałe konsultacje odbywają się w placówkach specjalistycznych, gdzie mieszkańcy są dowożeni samochodem służbowym.

  W celu zapewnienia lepszej opieki nad mieszkańcami powołano Zespół Opiekuńczo-Terapeutyczny oraz funkcje „pracownika pierwszego kontaktu”, który jest łącznikiem pomiędzy mieszkańcem, a zespołem pracowników. Opracowanie „Indywidualnego planu wsparcia,” dla każdego mieszkańca, pozwala nam poznać indywidualne potrzeby mieszkańców.

  Osiągnięcie wysokich standardów pracy wymagało od poszczególnych grup pracowników podnoszenia wykształcenia, nabywania nowych umiejętności pracy z mieszkańcem, respektowania upodobań i potrzeb mieszkańców, nawiązania pozytywnych relacji z mieszkańcem od chwili przyjęcia do Domu Pomocy Społecznej. Regułą obowiązująca w naszym domu jest podmiotowe traktowanie mieszkańca.

.