DOM POMOCY SPOŁECZNEJDLA OSÓB STARSZYCH

MSZA ŚWIĘTA W INTENCJI 101 ROCZNICY URODZIN PANI ZOFII WĘGLARZ

powrót do listy