DOM POMOCY SPOŁECZNEJDLA OSÓB STARSZYCH

DZIEŃ OTWARTY DLA OSÓB STARSZYCH

dodano: 2021-09-09

Dnia 1 września 2021 roku mieszkańcy uczestniczyli w Dniu Otwartym dla Osób Starszych zorganizowanym w Bielskim Centrum Kultury w Ramach Dni Bielska-Białej. Program obejmował udział w spotkaniu z przedstawicielami instytucji pomocowych, prelekcję na temat stylu życia, odżywiania się i bezpieczeństwa osób starszych prowadzone przez specjalistów m.in. z dziedziny fizjoterapii, dietetyki oraz funkcjonariuszy Komendy Miejskiej w Bielsku-Białej. Ochotnicy mogli skorzystać nieodpłatnie z badania przesiewowego zaćmy oraz uzyskać szczegółowe informacje na temat możliwości leczenia zmian wykrytych w badaniu okulistycznym.

foto:  DZIEŃ OTWARTY DLA OSÓB STARSZYCH