DOM POMOCY SPOŁECZNEJDLA OSÓB STARSZYCH

Pielgrzymka na Jasną Górę

dodano: 2009-09-17

Wspólnie z mieszkańcami z DPS "Dom Nauczyciela" wybraliśmy się autokarem na pielgrzymkę do Częstochowy. Pojechaliśmy przed cudowny obraz Najświętszej Marii Panny Jasnogórskiej. Uczestniczyliśmy we mszy świętej oraz oglądaliśmy uroczyste zamknięcie obrazu.

Wspólnie z mieszkańcami z DPS "Dom Nauczyciela" wybraliśmy się autokarem na pielgrzymkę do Częstochowy. Pojechaliśmy przed cudowny obraz Najświętszej Marii Panny Jasnogórskiej. Uczestniczyliśmy we mszy świętej oraz oglądaliśmy uroczyste zamknięcie obrazu.