DOM POMOCY SPOŁECZNEJDLA OSÓB STARSZYCH

Spacery i wycieczka do parku

dodano: 2023-06-07

Pogoda nastraja do spacerów, spędzania czasu na świeżym  powietrzu i podziwiania przyrody.

foto:  Spacery i wycieczka do parku