Niniejsza strona wykorzystuje tzw. ciasteczka (cookies), które są zapisywane na Twoim urządzeniu przez przeglądarkę internetową. Więcej o przechowywaniu plików cookies.

Wykorzystywane w celu zapewnienia prawidłowego działania serwisu internetowego.
DOM POMOCY SPOŁECZNEJDLA OSÓB STARSZYCH

 

Zaproszenie do składania ofert - dotyczy:

ofert na na dostawę monitora interaktywnego, wizualizera, tabletów wraz z pakietami czujników do pracowni fizycznej  dla Szkoły Podstawowej nr 18 w Płocku.

 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (plik pdf)

 - Zał. nr 1 - Formularz ofertowy (plik doc)

- Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (plik pdf)

 

 

Zaproszenie do składania ofert - dotyczy:

ofert na wykonanie remontu schodów wewnętrznych i malowania klatki schodowej

wraz z materiałem w Szkole Podstawowej nr 18 w Płocku

 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (plik pdf)

 - Zał. nr 1 - Formularz ofertowy (plik doc)

- Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (plik pdf)

 

Zaproszenie do składania ofert - dotyczy:

ofert na wykonanie chodnika z kostki betonowej

przy Szkole Podstawowej nr 18 w Płocku

 

 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (plik pdf)

 - Zał. nr 1 - Formularz ofertowy (plik doc)

- Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (plik pdf)

 

Zaproszenie do składania ofert - dotyczy:

ofert na dostawę komputerów stacjonarnych wraz z monitorami i laptopów.

w Szkole Podstawowej nr 18 w Płocku

- Ogłoszenie (plik pdf)

- Zał. nr 1 - Specyfikacja urządzeń (plik pdf)

- Zał. nr 2 - Formularz ofertowy (plik doc)

- Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (plik pdf)

 

Zaproszenie do składania ofert - dotyczy:

ofert na dostawę wraz z montażem metalowych szafek szkolnych

w Szkole Podstawowej nr 18 w Płocku

 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (plik pdf)

- Zał. nr 1 - Rozmieszczenie szafek (plik pdf)

- Zał. nr 2 - Formularz ofertowy (plik doc) -

- Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (plik pdf)

Zaproszenie do składania ofert - dotyczy:

ofert na modernizację pomieszczeń szatni

w Szkole Podstawowej nr 18 w Płocku

 

 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (plik pdf)

 - Zał. nr 1 - Obmiar szatni (plik pdf)

 - Zał. nr 2 - rys. inwentaryzacja - rzut piwnic (plik pdf)

 - Zał. nr 3 - projekt modernizacja szatni  (plik pdf)

 - Zał. nr 4 - formularz ofertowy (plik doc)

 - Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (plik pdf)

 

Zaproszenie do składania ofert - dotyczy:

ofert na modernizację pomieszczeń szatni

w Szkole Podstawowej nr 18 w Płocku

 

 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (plik pdf)

 - Zał. nr 1 - Obmiar szatni (plik pdf)

 - Zał. nr 2 - rys. inwentaryzacja - rzut piwnic (plik pdf)

 - Zał. nr 3 - projekt modernizacja szatni  (plik pdf)

 - Zał. nr 4 - formularz ofertowy (plik doc)

 - Informacja o unieważnieniu postępowania (plik pdf)

 

Zaproszenie do składania ofert - dotyczy:

ofert na dostawę wraz z montażem metalowych szafek szkolnych

w Szkole Podstawowej nr 18 w Płocku

 

 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (plik pdf)

- Zał. nr 1 - Rozmieszczenie szafek (plik pdf)

- Zał. nr 2 - Formularz ofertowy (plik doc)

- Informacja o unieważnieniu postępowania (plik pdf)

 

Zaproszenie do składania ofert - dotyczy:

ofert na wykonanie modernizacji szatni dla uczniów klas IV-VIII

 

 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (plik doc)

 - Oferta cenowa (plik doc)

 - Mapka (plik doc)

 - Unieważnienie postępowania (plik pdf)

Woda w szkole

ofert na dostawę sprzętu w ramach Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli z zakresu technologii informacyjno-komunikacyjnych w latach 2017-2019 „Aktywna tablica”

 

 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (plik pdf)

 - Rozstrzygnięcie przetargu (plik pdf)

Woda w szkole

 - Petycja (plik pdf)

Zaproszenie do składania ofert - dotyczy:

wykonania prac malarskich korytarz parter segmentu A i B oraz klatki schodowej (wejście AB ,CD, F)

 

 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (plik pdf)

 

 - Rozstrzygnięcie przetargu (plik pdf)

 

Zaproszenie do składania ofert - dotyczy:

Prowadzenie sklepiku szkolnego 01.01.2017 - 31.12.2017r.

 

 - Ogłoszenie o sklepiku (plik pdf)

 

Zaproszenie do składania ofert - dotyczy:

Ochrony mienia 01.01.2017 - 31.12.2017r.

 

 - Ogłoszenie przetargu - Ochrona mienia (plik pdf)

 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (plik pdf)

 - Formularz ofertowy (plik pdf)

 - Rozstrzygnięcie przetargu (plik pdf)

 

Zaproszenie do składania ofert - dotyczy:

 

dostawy 25 tabletów wraz z oprogramowaniem

 

 - Ogłoszenie przetargu - Tablety i oprogramowanie (plik pdf)

 

 - Rozstrzygnięcie przetargu (plik pdf)

Zaproszenie do składania ofert - dotyczy:

 

remontu sali wraz z materiałem

 

 - Ogłoszenie przetargu - Remont sali (plik pdf)

 

 - Rozstrzygnięcie przetargu (plik pdf)

Zaproszenie do składania ofert - dotyczy:

Ochrony mienia 01.01.2016 - 31.12.2016

 

 - Ogłoszenie przetargu - Ochrona mienia (plik pdf)

 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (plik pdf)

 - Formularz ofertowy (plik pdf)

 - Formularz ofertowy (plik doc)

 - Rozstrzygnięcie przetargu (plik pdf)


 

na dostawę monitora interaktywnego, wizualizera, tabletów wraz z pakietami czujników do pracowni fizycznej  dla Szkoły Podstawowej nr 18 w Płocku.

...